Πρόγραμμα Εξοικονομώ

«Εξοικονομώ»

Για ένταξη στο Πρόγραμμα, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η εταιρεία μας —πιστοποιημένη από το 2018— διαθέτει μεγάλη εμπειρία κι όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις για το «Εξοικονομώ».

Κουφώματα ενεργειακά, ιδανικά για το «Εξοικονομώ».

LINEAR
Uf 1.0 W/(m2K)

S 9000

Uf 0.96 W/(m2K)

greenEvolution

Uf 1.1 W/(m2K)

bluEvolution

Uf 1.0 W/(m2K)